niedziela, 8 lipca 2012

Szyk zdania (3) - szyk końcowy

Szyk końcowy to taka sytuacja w zdaniu, kiedy czasownik, czyli orzeczenie, idzie na koniec zdania np. Ich gehe nach Hause, weil müde bin. - Idę do domu, ponieważ jestem zmęczony. Szyk końcowy występuje po następujących spójnikach:

 1. weil - ponieważ, np. Er ist zufrieden, weil den Rekord gebrochen hat. - On jest zadowolony, ponieważ pobił rekord.


2.dass - że, np. Ich vermute, dass sie krank ist. - Ja przypuszczam, że ona jest chora.


3. ob - czy, np. Wir wissen nicht, ob morgen zur Schule gehen sollen. - Nie wiemy, czy powinniśmy iśc jutro do szkoły.


4. damit - ażeby, np. Du gehts ins Kino, damit einen Film sehen. - Idziesz do kina, ażeby zobaczyć film.


5. wenn - kiedy, np. Wenn ich krank bin, bleibe ich im Bett. - Kiedy jestem chory, zostaję w łóżku.


6. als - kiedy, np. Er spielte oft Volleyball, als 10 Jahre alt war. - On grał często w siatkówkę, kiedy miał 10 lat.
Różnicę między spójnikami als oraz wenn była już na tym blogu tłumaczona. Wymienione przeze mnie przykłady spójników, po których występuje szyk końcowy to oczywiście nie wszystkie spójniki. Mowa o tych brakujących będzie kiedy indziej.


Zadanie domowe

Przetłumacz zdania:
1. Oni poszli do pizzerii, ażeby porozmawiać.
2. Kiedy on był mały, nie czytał książek.
3. Wy nie wiecie, czy Tom jest w domu.
4. Powiedziałem jej, że jutro oddam jej pieniądze.
5. Jadę do szpitala, ponieważ mam zapalenie płuc.


Pozdrawiam!


das Wort des Tages (10) - der Miesepeter


Jakże wiele takich osób w naszym życiu... Dzisiejsze słówko dnia to rzeczownik der Miesepeter. Tłumacząc na polski - zrzęda, osoba, która cały czas jest niezadowolona.

Übungen (3) - eine schwere Arbeit

Krótkie i łatwe zadanie dla miłośników języka niemieckiego. Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.

1. Nein, ich habe noch keine Einladung.
2. Doch, ich habe meinen Eltern von dem Unfall erzählen.
3. Nein, wir haben keinen Unterricht mehr.
4. Ja, der Kindergarten ist am Nachmittag geschlossen.
5. Nein, ich habe noch nichts geschrieben.
6. Doch, wir haben Fotos von unseren Kameraden.

Odpowiedzi później. Pozdrawiam!

sobota, 7 lipca 2012

das Wort des Tages (9) - ewigW dzisiejszym słowie dnia prezentuję wam przymiotnik - ewig. Krótko tłumacząc oznacza to: wieczny. Znając te słówko możemy ułożyć kilka ciekawych zwrotów, np.

das ewige Leben - wieczne życie
auf ewig - na wieki

Pozdrawiam i zachęcam do ponownych wizyt na blogu!

piątek, 6 lipca 2012

das Wort des Tages (8) - leimen


Czasownik leimen ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to po prostu sklejać, kleić. Natomiast drugie tłumaczenie leimen jest nieco ciekawsze, bowiem oznacza nabijać kogoś w butelkę.

czwartek, 5 lipca 2012

das Wort des Tages (7) - der Bücherwurm


Dzisiaj prezentuję przed Wami kolejne słówko z działu das Wort des Tages. Dotyczy ono osoby, która chętnie sięga po książki, spędza dużo czasu na czytani, krótko mówiąc, dzisiejszy wpis dotyczy mola książkowego - der Bücherwurm.

Miłego dnia!

środa, 4 lipca 2012

das Wort des Tages (6) - Busen
 Busen to bardzo ciekawy rzeczownik. Może oznaczać słowo biust, występując pod postacią die Busen. Jeżeli zaś mówimy o piersi, mówimy również die Busen. Z tym rzeczownikiem wiąże się jeden ciekawy zwrot, mianowicie:

am Busen der Natur - na łonie natury/przyrody

Rekcja czasownika (2) - fragen nach

fragen nach + Dativ - pytać o

Er fragte nach der Buchung des Zimmers - On zapytał o wynajęcie pokoju.
Wir fragen danach - My pytamy o to.

Pozdrawiam!

poniedziałek, 2 lipca 2012

das Wort des Tages (5) - der Mohr


Der Mohr, czyli po prostu Murzyn. Od razu można podać dwa bardzo przydatne zwroty:


einen Mohren kann man nicht weiß waschen - daremy wysiłek, syzyfowa praca
 
der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen - Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść
 

niedziela, 1 lipca 2012

Szyk zdania (2) - szyk przestawny

Ostatnio poznaliśmy szyk prosty, dzisiaj czas na kolejny szyk w języku niemieckim. Panie, panowie - przedstawiam Wam szyk przestawny. Występuję on, kiedy orzeczenie poprzedza podmiot w zdaniu. Sytuacje ta zachodzi, kiedy w zdaniu występują spójniki takie jak:

1. also - a więc, zatem, np. Ich bin noch ein Kind, also habe ich kein Auto. - Jestem jeszcze dzieckiem, zatem nie mam samochodu.

2. dann - potem, następnie, np. Wir gehen nach Hause, dann sehen wir fern. - Idziemy do domu, potem oglądamy telewizję.

3. trotzdem - mimo to, np. Sie ist dumm, trotzdem liebt er sie. - Ona jest głupia, mimo to on ją kocha.

4. sonst - w przeciwnym razie, np. Kommt zu mir, sonst treffen wir uns nicht. - Chodźcie do mnie, w przeciwnym razie się nie spotkamy.

5. außerdem - oprócz tego, np. Du lehrst in der Schule, außerdem arbeitest du als Kellner. - Ty uczysz się w szkole, oprócz tego pracujesz jako kelner.

6. deshalb, deswegen, darum - dlatego, np. Wir sind gesellig, deshalb haben wir viele Freunde.- My jesteśmy towarzyscy, dlatego mamy dużo przyjaciół.


Zadanie domowe
Przetłumacz zdania:
1. Miro jechał za szybko, dlatego dostał mandat.
2. Jestem chory, mimo to idę do szkoły.
3. Oni są kucharzami, więc potrafią dobrze gotować.
4. Zadzwoń do mnie, w przeciwnym razie nie pożyczę ci książki.
5. Idę na boisko, potem gram w tenisa.

Jakiej treści oczekujesz na tym blogu?