sobota, 24 listopada 2012

Rekacja czasownika (4) - bitten umBitten um - czyli, przekładając na polski, prosić o coś.

Ich bitte um Geld. - Ja proszę o pieniądze.
Wir bitten um den Apfel. - My prosimy o jabłko.

PS. Ktoś wie, co oznacza napis na obrazku ? :)

piątek, 5 października 2012

Rekcja czasownika (3) - werben für


Werben für czyli dosłownie mówiąc - reklamować coś.

Der Plakat wirbt für den Film, der Titel "der Lorax" hat. - Plakat reklamuje film, który ma tytuł " Lorax"


Przy okazji warto powtórzyć sobie odmianę czasownika werben, który jest czasownikiem mocnym.

                                                                              ich werbe 
                                                                              du wirbst
                                                                              er/sie/es wirbt
                                                                              wir werben
                                                                              ihr werbt
                                                                             sie/ Sie werben

PS. Mam nadzieję, że zauważyliście zmianę w wyglądzie bloga ;-).

czwartek, 4 października 2012

das Wort des Tages (11) - begegnen

Dzisiejsze słówko dnia to czasownik begegnen, który oznacza dosłownie spotykać. Na pewno znacie jeszcze jedno słówko o takim znaczeniu, mianowicie treffen. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma orzeczeniami?

Begegnen oznacza spotkać kogoś przypadkowo, bez uprzedniego umawiania się, np. Ich begegne dir am Bahnhof - Spotkałem cię na dworcu.

Treffen odnosi się do spotkań umówionych, np. Um 19 Uhr gehe ich mit dir ins Kino - O 19 idę z tobą do kina.

PS. Jak widzicie, ten post jest postem pierwszym od bardzo dawna. O co chodzi? Postanowiłem na nowo uruchomić bloga, postaram się codziennie pisać Wam o zakamarkach języka niemieckiego. Pozdrawiam !

niedziela, 8 lipca 2012

Szyk zdania (3) - szyk końcowy

Szyk końcowy to taka sytuacja w zdaniu, kiedy czasownik, czyli orzeczenie, idzie na koniec zdania np. Ich gehe nach Hause, weil müde bin. - Idę do domu, ponieważ jestem zmęczony. Szyk końcowy występuje po następujących spójnikach:

 1. weil - ponieważ, np. Er ist zufrieden, weil den Rekord gebrochen hat. - On jest zadowolony, ponieważ pobił rekord.


2.dass - że, np. Ich vermute, dass sie krank ist. - Ja przypuszczam, że ona jest chora.


3. ob - czy, np. Wir wissen nicht, ob morgen zur Schule gehen sollen. - Nie wiemy, czy powinniśmy iśc jutro do szkoły.


4. damit - ażeby, np. Du gehts ins Kino, damit einen Film sehen. - Idziesz do kina, ażeby zobaczyć film.


5. wenn - kiedy, np. Wenn ich krank bin, bleibe ich im Bett. - Kiedy jestem chory, zostaję w łóżku.


6. als - kiedy, np. Er spielte oft Volleyball, als 10 Jahre alt war. - On grał często w siatkówkę, kiedy miał 10 lat.
Różnicę między spójnikami als oraz wenn była już na tym blogu tłumaczona. Wymienione przeze mnie przykłady spójników, po których występuje szyk końcowy to oczywiście nie wszystkie spójniki. Mowa o tych brakujących będzie kiedy indziej.


Zadanie domowe

Przetłumacz zdania:
1. Oni poszli do pizzerii, ażeby porozmawiać.
2. Kiedy on był mały, nie czytał książek.
3. Wy nie wiecie, czy Tom jest w domu.
4. Powiedziałem jej, że jutro oddam jej pieniądze.
5. Jadę do szpitala, ponieważ mam zapalenie płuc.


Pozdrawiam!


das Wort des Tages (10) - der Miesepeter


Jakże wiele takich osób w naszym życiu... Dzisiejsze słówko dnia to rzeczownik der Miesepeter. Tłumacząc na polski - zrzęda, osoba, która cały czas jest niezadowolona.

Übungen (3) - eine schwere Arbeit

Krótkie i łatwe zadanie dla miłośników języka niemieckiego. Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.

1. Nein, ich habe noch keine Einladung.
2. Doch, ich habe meinen Eltern von dem Unfall erzählen.
3. Nein, wir haben keinen Unterricht mehr.
4. Ja, der Kindergarten ist am Nachmittag geschlossen.
5. Nein, ich habe noch nichts geschrieben.
6. Doch, wir haben Fotos von unseren Kameraden.

Odpowiedzi później. Pozdrawiam!

sobota, 7 lipca 2012

das Wort des Tages (9) - ewigW dzisiejszym słowie dnia prezentuję wam przymiotnik - ewig. Krótko tłumacząc oznacza to: wieczny. Znając te słówko możemy ułożyć kilka ciekawych zwrotów, np.

das ewige Leben - wieczne życie
auf ewig - na wieki

Pozdrawiam i zachęcam do ponownych wizyt na blogu!

Jakiej treści oczekujesz na tym blogu?